نمونه ای از طلاق


طلاق: طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود یا نماینده او به عبارت دیگر پایان قانونی زندگی مشترک و جدا شدن همسران از یکدیگر است بنابراین طلاق منقطع از طریق بذل(بخشش) یا انقضاء مدت صورت می گیرد.                                                                                                                                          

طلاق طبق قانون مدنی ایران از اختیارات مرد است در ماده 1133 قانون مدنی اینگونه مقرر میداند که : مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد. طلاق به اعتبار اینکه به درخواست مرد باشد یا زن ، قابلیت رجوع داشته باشد یا خیر و اینکه به درخواست طرفین باشد یا به حکم دادگاه دسته بندی های مختلفی دارد در ماده 1143 قانون مدنی یک دسته بندی کلی برای طلاق ذکر شده است : .طلاق رجعی . طلاق بائن                                                                                                                                 

طلاق رجعی : طلاق رجعی یکی از انواع طلاق است که در آن تحت شرایطی مرد میتواند در مدت عده به زن رجوع کند ، به عبارت دیگر یعنی مرد در صورتی که از طلاق پشیمان شود و عده طلاق نیز به پایان نرسیده باشد ، میتواند به سراغ زن برود و بدون هیچ تشریفاتی به زندگی خود ادامه دهند حتی به عقد دوباره هم نیاز ندارند.

زوجه وکالت در طلاق دارد چه راه حلی وجود دارد که زن بتواند از رجوع زوج پس از وقوع طلاق جلوگیری کند ؟

بهترین روش خنثی کردن امکان رجوع زوج در ایام عده ، این است که زوجه علاوه بر وکالت در طلاق،وکالت در قبول بذل را نیز از شوهر بگیرد.در این صورت وقتی زوجه بخواهد خودش را مطلقه کند می تواند با بذل مالی اندک از طرف خویش به شوهر و قبول آن بذل به نیابت از شوهر، این طلاق را به طلاق خلع، که از نوع بائن است تبدیل کند،در این فرض دیگر شوهر نمی تواند رجوع کند.                                                                            در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.                                                                                                                              

طلاق بائن: طلاق بائن به طلاقی گفته می شود که در آن شوهر نمی تواند به زن رجوع کند لذا برای از سرگیری زندگی مشترک در قانون به مرد اجازه داده نشده که هرگاه اراده کند بتواند به زن برای از سرگیری دوباره زندگی مشترک رجوع کند . بلکه باید دوباره عقد نکاح جدیدی منعقد کرده و صیغه عقد جاری شود، در این صورت با توجه به اینکه عقد جدید منعقد شده است می توانند برای مهریه جدید شروط ضمن عقد دیگر توافق کند .                                                              اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد، ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن شده (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه ،طلاق خلع و مبارات) دیگرزن از مرد در صورت فوت،هیچ ارثی نمی برد .                                                                                 ماده943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است،البته در ماده943 همین قانون امده است که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط     انکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد .                                                         در انواع طلاق چهار نوع طلاق وجود دارد که امکان رجوع مرد وجود ندارد و جزو طلاق های بائن به شمار می رود، طلاق بائن در ماده1145 قانون مدنی احصاء شده اند که عبارتند از:          1.طلاقی که قبل از زناشویی واقع شود : اگر طلاق قبل از زناشویی واقع شود طلاق بائن خواهد بود،به عبارت دیگر زن و شوهر اگر قبل از برقراری رابطه جنسی از یکدیگر جدا شوند طلاق بائن بوده و مرد حق رجوع ندارد،در این حالت علاوه بر بائن بودن طلاق زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.                                                                                                      2.طلاق زن یائسه: یائسگی دورانی از زندگی زنان است که زن به اقتضای سن خود دیگر عادت ماهانه نمی شوند که این سن بین 45 تا 50 سالگی است و اگر زن در دوران یائسگی اقدام به طلاق کند طلاق بائن است و مرد دیگر نمیتواند به زن رجوع کند.                                              3.سه طلاقه شدن زن:وقتی زن و مرد 3 بار متوالی با هم ازدواج کرده و طلاق گرفته باشند به این حالت 3 طلاقه میگویند، دراین شرایط زن بر مرد حرام شده و دیگر نمیتوانند باهم ازدواج کنند و طلاق آن ها بائن است و مرد دیگر حق رجوع ندارد و فقط در یک شرایط امکان ازدواج دوباره وجود دارد ان هم این است که یک محلل وجود داشته باشه یعنی فرد دیگری با زن ازدواج کرده و با او رابطه زناشویی داشته باشد ، در این حالت اگر زن و مرد از هم جدا بشوند می تواند به همسر اول خود که 3 بار متوالی ازاو جدا شده ازدواج کند.                                                      4.طلاق خلع و مبارات :این دو طلاق با هم مختلف هستند اما شباهت این دو طلاق کراهت و تنفر شدید زن از مرد است به صورتی که حاظر است مقداری از مال یا مهریه خود را به شوهر ببخشد تا شوهر رضایت به طلاق بدهد .                                                                                طلاق مبارات:دراین نوع طلاق در ان کراهت و تنفر دو سویه وجود دارد یعنی زن و شوهر به حدی از هم تنفر دارند که دیگر نمیتوانند با هم زندگی کنند و میخواهند از هم جدا شوند که این طلاق به طلاق توافقی هم شناخته میشود، در این نوع طلاق زن و شوهر درمورد همه چیز با هم توافق میکنند از جمله حضانت فرزندان، مهریه،و..... و توافقات خود را به دادگاه اطلاع می دهند و در این نوع طلاق هم امکان رجوع همسر وجود ندارد چون طلاق از نوع بائن است .                                طلاق خلع:دراین نوع طلاق زن به شدت از شوهر تنفر دارد و حاضر است مالی را به شوهر ببخشد تا شوهر رضایت به طلاق بدهد و در این نوع طلاق هم دیگر امکان رجوع مرد وجود ندارد مگر اینکه زن رضایت بدهد که در قبال مهریه به شوهر بخشیده بود را پس بگیرد در این صورت طلاق رجعی است و مرد میتواند رجوع کند ومجدد زندگی مشترک را شروع کنند .                                                                                                                                                                                                                                                                                  

نویسنده: faidimgh

مقالات