روانشناسی

روانشناسی یعنی شناختن تفکر، احساسات، اندیشه ها، ادراک، هوش، شخصیت، هیجان، انگیزش، حافظه و موارد این چنینی یک فرد بصورت خصوصی به عنوان فردی جدا از جامعه

تعریف روانشناسی از نظر علمی

 • روانشناسی عبارت است از بررسی علمی رفتار و فرایند ذهنی

ابزار های روانشناسی

 • یکی از ابزار های روانشناسی عبارت است از روانسنجی

دسته بندی شماغل روانشناسی

 • روانسنج
 • مشاور
 • مددکار
 • روانشناس
 • روان پزشک
 • روانکاو

مددکار کیست ؟

 • ایثارگرانی که سبک و سیاق شغلی آنها درک، کمک و حضور مداوم و پر رنگی در تمامی لحظا افرادی که مستلزم و نیازمند به توجه و کمک هستند

روانسنج کیست ؟

 • ارزیابی و بررسی دقیق ابعاد روانی افراد به کمک آزمایش، پرسشنامه، تست، تحقیق و پرس و جو به دست آورده و مورد سنجش در می آورد و اطلاعات را را از کیفی به کمی تبدیل می کند

مشاور کیست ؟

 • راهنمایان رهنمود های سبک زندگی صحیح وارائه دهنده پیشنهادات ، متناسب با شرایط و موقعیت فعلی زندگی اشخاص؛ با دیدی کاملا ً عمومی و فارغ از درمان

روانشناس کیست ؟

 • همیارانی که با درک و همدلی فراوان در کنار بررسی دقیق، پیش بینی، مداخله، درمان نا بهنجاری، ناتوانی و آشفتگی های شناحتی ، هیجانی ، زیست شناختی، روانشناختی، اجتماعیو رفتاری کمک می کند

روانکاو کیست ؟

 • کاوشگرانی که به بررسی لایه های گم شده و فراموش شده ی افکار، احساس و آسیب های کهن در روند زندگی اشخاص هستندند تا با بررسی دقیق ناخودآگاه به درمان و خودشناسی فرد کمک کنند

روان پزشک کیست ؟

 • درمانگرانی که برپایه آزمایش های آزمایشگاهی ، دارو درمانی و الکتروشوک به بیماران حاد و بستری کمک می کنند

تفاوت مدل های موجود در بازار

مشاغل روانشناسی

وظایف

روانسنج

ارزیابی

مشاور

راهنمایی

مددکار

راهنمایی - همزیستی

روانشناس

روان درمانی

روانکاو

روان درمانی - ریشه یابی

روان پزشک

دارو درمانی

منتالوژی

ارزیابی - راهنمایی - همزیستی - روان درمانی - ریشه یابی - دارو درمانی

تست های روانشناسی مربوط به زوجین