تست انریچ - روانسنجی

تست انریچ یک مقیاس روانسنجی و یک وسیله ی اندازه گیری است که میزان رضایتمندی زناشویی بین زوجین و یا همسران را مورد سنجش قرار می دهد.

معنی کلمه انریچ

 • غنی سازی و پرورش مسائل مربوط به زوجین، ارتباطات و تعملات اجتماعی و خوشبختی

قابلیت بسیار مهم تست انریچ

 • تست انریچ قابلیت پیش بینی طلاق را با دقت هشتاد و پنج درصدی دارد

دسته بندی تیپ زوجین در تست انریچ

 • زوجین سر زنده

 • زوجین هماهنگ

 • همسران متعارف

 • همسران درگیر

 • زوجین اندوه گین وغیر سر زنده

زوجین سرزنده

 • از دید تست انریچ این زوج ها رضایت زناشویی بالایی دارند و نمره خوبی را در بیشتر متغیر ها کسب کرده اند و هیچ علاقه ای به طلاق و جدا بودن از هم را ندارد.

زوجین هماهنگ

 • در این آزمون روانسنجی زوج هایی که نمره PCA را در همه موارد به جز "عقاید مذهبی" و "رضایت مالی" داردند را زوجین هماهنگ گویند

همسران متعارف

 • افرادی که به صورت سنتی ازدواج کردند و نمره اندکی از نظر رضات زناشویی گرفته اند اما بیشترین نمره را در روابط عمومی برون فردی اخذ کرده اند.

همسران درگیر

 • به زوجینی گفته می شود که به اصطلاح درون ستیز هستند و کمترین نمره را در بیشتر شاخص های انریچ دریافت کرده اند.

زوجین اندوه گین و غیر سر زنده

 • این افراد کسانی هستند که کمترن میزان رضایت ممکن را دارند و بالاترین ریسک طلاق را دارا هستند.

دستاورد های دیگر تست انریچ

 • هیچ رابطه ای بین شباهت و یا تفاوت شخصیتی زوجین در امر رضایت زناشویی وجود ندارد.

 • 66 درصد از افراد با شخصیت مافوت از خود جفت می شوند.

 • ترتیب تولد و فاصله سنی در زوجین هیچ تأثیری در رضایت زناشویی ندارد

 • زوج هایی که هر دو شاغل، با تعملات اجتماعی بالا و دارای در آمد زیاد بوده اند از زندگی زناشویی خود رضایت بیشتری دارند.

 • بهبود سلامت روان می تواند به بهبود رضایت زناشویی کمک کند.

موضوعات مرتبط با مقاله تست انریچ